لطف‌الله مشعل، سخنگوی اداره امنیت ملی، نام رسانه‌هایی را افشا کرد که از سوی کشورهای ایران و پاکستان تمویل می‌شوند.

به گزارش جاودان به نقل از روزنامه ماندگار، سخنگوی امنیت ملی که در نشست “انسجام رسانه ها در مسیر تامین صلح کشور” سخن می گفت، اعلان کرد که ادارۀ آن‌ها با برخی رسانه‌ها و مطبوعات مشکل دارد. سخنگوی امنیت ملی در این نشست از رسانه‌هایی نام گرفت که از طرف ایران و پاکستان حمایت شده و سوژه دریافت می‌کنند.

لطف الله مشعل گفته است که تلویزیون شمشاد، ژوندون و کابل‌نیوز از طرف پاکستان حمایت شده و در شمشاد ۱۴ تن از شهروندان پاکستانی کار کرده، برنامه می‌سازند و تعیین تکلیف می‌کنند.

سخنگوی امنیت ملی گفت که تلویزیون ژوندون که به اسماعیل‌ یون تعلق دارد و کابل‌نیوز که مربوط به یکی از مقامات حکومتی است، گزارش‌های طولانی را به سود طالبان به نشر می‌سپارند. همچنان به گفتۀ او، در ژوندن برخی پاکستانی‌ها کار می‌کنند.

آقای مشعل تلویزیون تمدن، نور و روزنامۀ انصاف را متهم کرده است که از طرف ایران حمایت می‌شوند. همچنان امنیت ملی تلویزیون راه‌ فردا را متهم نموده که مسایل قومی را دامن زده و حکومت را رد می‌کند.

اما مسوولان تلویزیون تمدن و نور اظهارات سخنگوی امنیت ملی را به شدت رد کرده‌اند. نورالرحمان اخلاقی رییس تلویزیون نور با واکنش تندی اظهارات سخنگوی امنیت ملی را رد کرد و خطاب به لطف الله مشعل سخنگوی امنیت ملی گفت که اطلاعات شما افترا و ناشی از عدم اطلاعات شما است.

همچنان مسوول تلویزیون تمدن گفت که آن‌ها در خصوص کارهای تخنیکی تلویزیون به شرکت‌های ترکی، چینایی و ایرانی پیشنهادهایی داده بودند که ایرانی‌ها با هزینۀ کمتر نسبت به دو کمپنی ترکی و چینایی کار در تلویزیون را پذیرفتند که این مسوولیت به آن‌ها سپرده شد.

در عین حال، سخنگوی امنیت ملی گفت که برخی چهره‌های جدید، علیه امنیت ملی در تلویزیون نورین تبلیغ می‌کنند. در این نشست همچنان معاون سخنگوی وزارت خارجه، رسانه‌ها را متهم کرد که به سود طالبان تبلیغ می‌کنند. فرامرز تمنا گفته که رسانه‎ها در نشر و پخش مطالب و اخبارشان هیجانی عمل می‌کنند.